We live in a small village called Annelöv in the southern part of Sweden.

We got our first Killies in
August 1977, and 1 year later we had about 50 aquariums :-)
Today we have about 140 aquariums, most of them are between 40 and 100 liters.

In our family it's Anita who take care of the fishes, and Alf takes photos of the fishes and try to earn money (as a computer consultant) to buy food for the family.

We have had a site about our fishes since February 1998, and it have changed a lot over the time.
We try to update as foten as possible, but sometimes we are a bit slow with updates.Vi bor i en liten by som heter Annelöv och ligger mellan Landskrona och Lund i södra Sverige.

Vi fick våra första Killis i augusti 1977, och ett år senare så hade vi ca 50 akvarier :-)
Idag har vi ca 160 akvarier, de flesta mellan 40 och 100 liter.

I vår familj är det Anita som tar hand om fiskarna medan Alf tar bilder på fiskarna och försöker tjäna lite pengar (som datakonsult) för att köpa mat till familjen.

Vi har haft en egen hemsida om våra fiskar sedan februari 1998, och den har ändrats en hel del sedan dess.
Vi försöker uppdatera så ofta som möjligt, men ibland blir det lite för glest med uppdateringar.
Tiden räcker helt enkelt inte till....


 

blogspot visitor counter