Go To: Aphyosemion  Chromaphyosemion  Fundulopanchax  Annuals  Miscellaneous  All


Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

SVENSKA
Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01" är en mycket vacker stam, som även är mycket variabel. Alla dessa fiskar är avkommer efter vildfångad fisk, och man kan se att skillnaden i färg och teckning är stor.

ENGLISH
Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01" is a very beautiful species, with a large diversity in male coloration. All these fishes are first generation from wildcought fish, and as you can see that they are very different in colour and markings.
 

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"

Fundulopanchax arnoldi "Ughelli, TR 01"