There's lots of information about Killis on the net!
Here are some links that we like.


Det finns massor med information om Killis på nätet!
Här är några länkar som vi tycker om.

Associations / Föreningar
SKS Skandinaviska KilliSällskapet
AKA American Killifish Association
AKFB Association Killiphile Francophone Belge
APK Assosiação Portuguesa de Killifilia
BKA British Killifish Association
DKG Deutsche Killifish Gemeinshaft
KCF Killi Club de France
KFN Killifish Nederland
SEK Sociedad Española de Killis
  Jean Huber Killi-Data Online
NMG Nothobranchius Maintenance Group
"Private sites / Privata sidor"
Tim Addis Killifish of Western Africa
Frans Vermeulen It Rains Fishes
Béla Nagy WildNothos
Heinz Ott Epliplatys.de
Rudolf Pohlmann AG Chromaphyosemion
   

blogspot visitor counter