Chromaphyosemion
Chromaphyosemion splendopleure ”Ebodje, ABC 05-46"
Chromaphyosemion splendopleure 'Ebodje, ABC 05-46'
 
Fundulopanchax except gardneri
Fundulopanchax amieti 'C 89-31'
Fundulopanchax amieti 'C 89-31
'
 
Fundulopanchax gardneri
Fundulopanchax nigerianus "Misaje"
Fundulopanchax nigerianus 'Misaje
'
 
Fundulosoma and Nothobranchius
Nothobranchius palmqvisti Pangani, TZ 94-7"
Nothobranchius  palmqvisti
'Pangani, TZ 94-7'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fish portrait / Fiskporträtt

Here's a short collection of facts about some of the species we have or have had.
If you think something is missing, please send a note to Anita and we'll see what we can do:

There isn't that many species represented so far, but there will be more over time.

Sources:
"A world of killis" by Ruud Wildecamp
"Killi-data Catalogue" by Jean H. Huber
"Wild Collections of Killifish 1950-2003" by Roger Langton
"Internet"

Many thanks to Stefan Larsson for helping us with research!


Här är en kort samling av fakta om några av de arter vi har eller har haft.
Om det är något du tycker skall finnas med så skicka ett e-postmeddelande till Anita, så får vi se om vi kan få med det längre fram.

Än så länge är här inte så många arter, men allt eftersom vi hinner kommer vi att lägga till fler sidor.

Källor:
"A world of killis" av Ruud Wildecamp
"Killi-data Catalogue" av Jean H. Huber
"Wild Collections of Killifish 1950-2003" av Roger Langton
"Internet"

Ett stort tack till Stefan Larsson som har hjälpt oss med research!

blogspot visitor counter